XXXII. FINALSÄTZE - SONUÇ CÜMLESİ (Absichtssatz)

            damit ;  um ... zu

a) Damit der Arzt nichts merkte, versteckte der Kranke die Zigaretten.

b) Er nahm eine Schlaftablette, damit er leichter einschlafen konnte.

    Er nahm eine Schlaftablette, um leichter einschlafen zu können.

    Er nahm eine Schlaftablette, um leichter einzuschlafen.

Kurallar:

            (a) damit bağlacı ile yapılan yan cümle bir amacı veya niyeti ifade eder, ki böylelikle takip eden asıl cümledeki olay gerçekleşebilsin. damit bağlacı ile yapılan yan cümlede sollen ve wollen modal fiileri kullanılamaz, çünkü zaten damit bağlacı anlamı gereği bir niyeti, arzuyu veya bir isteği ifade eder.

(b) Eğer asıl ve yan cümlelerdeki özne aynı ise, daha çok um ... zu' lu bir cümle tercih edilir. Burada können modalfiilini kullanmak mümkündür fakat çoğunlukla gereksizdir.