XIX. KONJUNKTIV - Dile-İstek Kipi (Möglichkeitsform)

1.  Almanca'da iki kip vardır: Bildirme (Indikativ) ve Konjunktiv:

Indikativ ile gerçek birşey veya gerçek olduğu düşünülen birşey ifade edilir.

Indikativ: er geht, lernte, hat .... gesagt.  Er ist krank, er kann dir nicht helfen.

2. Diğer bir kip ise Konjunktiv'dir (arzu, istek tasavvur, gerçek dışı birşey ifade edilir.)

er gehe, ginge, lerne, habe/ hätte gesagt.

Konjunktiv : Wenn er gesund wäre, könnte er dir helfen.

Konjunktiv'in iki basit biçimi vardır:

            Konjunktiv I  (Präsen'in kökünden oluşturulur) ... dass er komme

            Konjunktiv II ( Imperfekt'in kökünden oluşturulur) ... wenn er käme

Bileşik biçimler:

Konjunktiv I   Geçmiş (Vergangenheit): ... dass er gekommen sei

                                    Gelecek (Futur):              ... dass er kommen werde  

Konjunktiv II  Şimdiki zaman (Präsens): ... wenn er fliehen würde (=wenn er flöhe)

                                    Geçmiş (Vergangenheit): ... wenn er gekommen wäre

                                                                           (... wenn er es zugelassen haben würde)

 

Konjunktiv II Konjunktiv I'in yerine kullanılabilir:

Konjunktiv II'nin oluşturulması:

Indikativ

Konjunktiv II

a) er fährt

 er führe

b) er fuhr

er wäre ...  gefahren

    er ist (war) ... gefahren.

er wäre ... gefahren

    er las

er hätte ... gelesen

    er hat (hatte) ... gelesen.

er hätte ... gelesen

 

KONJUNKTIV II:

a) İstek, dilek cümlelerinde:     Käme er doch! Wäre er doch dort geblieben!

b) Dikkatli ifadelerde:             Das wäre vielleicht ganz praktisch!

c) Çekingen ifadelerde:           Da wären wir endlich!

d) Gerçek olmayan Şart Cümlelerinde (irrationalen Konditionalsätzen):                                                

Şimdiki zaman: Wenn er käme, freute ich mich.

                                      (od. würde ich mich freuen.)

Kural: Eğer Konj.II=Imperfekt Indikativ ise

(tüm zayıf fiiller), o zaman würden+Inf.

Geçmiş zaman:

Wenn er gekommen wäre, hätte ich mich gefreut.

Wenn-cümlesinde ve temel cümlede  sein veya haben'in 

Konj.II 'si bulunur.

 

 

Wenn sie flöhen, gefährdeten sie ihr Leben.

Kullanışsız olan Konjunktiv biçimler

Wenn sie fliehen würden, gefährdeten sie ihr Leben.

                               würden sie ihr Leben gefährden.

wenn-cümlesinde de würde+Infinitiv. ile oluşturulur.

 

KONJUNKTIV I:  Konjunktiv I ne zaman kullanılır:

a) İstek veya dileğin ifadesi: 

            Er lebe hoch!     Er möge (=mag) kommen!     Auf folgendes sei hingewiesen.

b) Dolaylı anlatımda (indirekten Rede) (Konu: XXI)

Konjunktiv II'nin iki zaman şekli vardır:

a) Gegenwartsform (şimdiki zaman)

b) Vergangenheitsform (geçmiş zaman): Bildirme kipinin (Indikativ) geçmiş zamanının üç şekline karşın Konjunktiv II'de bir geçmiş 

zaman vardır.

I. Şimdiki Zamanın Oluşturulması (Gegenwartsform):

1- Kuvvetli Fiiller / Kuralsız Fiiller (starke Verben):

Präteritum  (Şimdiki zamanın hikayesi ) köklerine şu ekler eklenir:

 

Tekil (Singular)

Çoğul (Plural)

1. Person

- e

- en

2. Person

- est

- et

3. Person

- e

- en

* Fiil kökünde a, o,u varsa, Umlaut ( ¨ ) alırlar ve ä, ö, ü 'ye dönüşürler:

 mastar

(Infinitiv)

Indikativ 

Präteritum

Konjunktiv II

Gegenwartsform

sein

war

wäre, wär(e)st, wäre, ...

bleiben

blieb

bliebe, bliebest, bliebe,...

kommen

kam

käme, kämest, käme, ...

ziehen

zog

zöge, zögest, zöge, ...

 

2- Zayıf Fiiller / Kurallı Fiiller (schwache Verben):

Konjunktiv II'nin şimdiki zamanı eşittir Indikativ Präteritum. Umlaut kullanılmaz:

Infinitiv

Indikativ 

Präteritum

Konjunktiv II

Gegenwartsform

fragen

fragte

fragte, fragtest, fragte

sagen

sagte

sagte, sagtest, sagte

3-İstisnalar: Aşağıdaki fiiller Umlaut alırlar:

a) Modal Fiiller (Modalverben): dürfen, können, mögen, müssen

    Karışık Fiiller (Mischverben): denken, bringen, wissen

    Yardımcı Fiiller (Hilfsverben): haben, werden

 

Infinitiv

Indikativ  Präteritum

 Konjunktiv II Gegenwartsform

bringen

brachte

brächte, brächtest, brächte,

haben

hatte

hätte, hättest, hätte, ...

können

konnte

könnte, könntest, könnte,

werden

wurde

würde, würdest, würde, ...

 

b) Bazı kuvvetli ve karışık fiillerde Konjunktiv II'nin sesli harfi (Vokal) Indikativ

Präteritum'a eşit değildir. Ancak bu şekiller sık kullanılmazlar.

Bunun yerine:  würde + Infinitiv kullanılır.

İnfinitiv

İndikativ Präteritum

Konjunktiv II

helfen

half

hülfe

werfen

warf

würfe

verderben

verdarb

verdürbe

stehen

stand

stünde

sterben

starb

stürbe

nennen

nannte

nennte

*Not: Karışık fiillerin Konjunktiv II'sinde zayıf hali kullanılır:

senden-sandte / sendete, wenden-wandte / wendete

 

II. Geçmiş zaman (Vergangenheitsform):

1- Konjunktiv II'nin geçmiş zaman şekli yardımcı fiil haben (hätte) veya sein (wäre)

ve Partizip II ile yapılır.

Infinitiv

Konjunktiv II'de geçmiş zaman

haben

hätte, hättest gehabt.

sein

wäre, wär(e)st gewesen.

arbeiten

hätte, hättest gearbeitet.

bleiben

wäre, wär(e)st geblieben.

kommen

wäre, wär(e)st gekommen.

 

2- Üç Indikativ geçmiş zamana karşılık sadece bir tane Konjunktiv II geçmiş zaman vardır:

Indikativ

Konjunktiv II

Mustafa kam.

Mustafa ist gekommen.

Mustafa war gekommen.

 

Mustafa wäre gekommen.

3- Konjunktiv'de Passiv (edilgen cümleler)                                       

 

Indikativ

Konjunktiv II

Şimdiki zaman

(Gegenwart)

 

Ihm wird geholfen

 

Ihm würde geholfen

Geçmiş zaman

(Vergangenheit)

Ihm wurde geholfen

Ihm ist geholfen worden

Ihm war geholfen worden

 

Ihm wäre geholfen worden