VIII. PRÄPOSITIONEN - ÖNTAKILAR: (Verhältniswörter)                       Dr. Hüseyin ARAK

 

Präpositionlar adlarýn önünde bulunurlar:    Präp.+Ad

Adlardan sonra bulunurlar:                           Ad+Präp.

Adlarý çevrelerler:                                        Präp.+Ad+Präp.

wegen des Regens

 

des Regens wegen

 

um des Kindes willen

wegen

 

<-- wegen

 

um...willen

  a) AKKUSATIV ile birlikte

ab              

betreffend

bis

durch , hindurch

entlang

itibaren

ilgili olarak

kadar

arasýndan, içinden

boyunca