VI. REKTION DER ADJEKTIVE-SIFATLARIN HALLERİ

Sıfatlar taşıdıkları özelliğe göre Akkusativ, Dativ veya Genitiv gerektirirler:

Birlikte bulundukları tümleci Akkusativ yapan sıfatlar:

-los sein:                       bir şeyden,  kimseden kurtulmuş olmak

satt sein (haben):            birşeye doymuş olmak, bıkmak

müde sein:                    yorulmak

gewohnt sein:    birşeye, kimseye alışık olmak

 

Modal tamlama durumunda olan sıfatlardan sonra da Genitiv gelir.

bar

yalın, açık, saf, aşikar

 

müde

yorgun

bedürftig

yoksul, ihtiyacı olan

 

satt

tok

bewusst (un)

bilinçli, şuurlu

 

schuldig (un-)

suçlu

eingedenkt

bşi  anmak, unutmamak

 

sicher (un-)

mutlaka, emin

fähig (un-)

kabiliyetli, mukdedir, kudretli

 

teilhaftig

katılımcı

froh

sevinçli

 

überdrüssig

bıkkın,gına,usanç verici

gewahr

farkına varma, müşahade etmek

 

verdächtig

şüpheli

gewärtig

göze almak

 

voll, voller

dolu

gewiss (un-)

emin, muhakkak, şüphesiz

 

wert (un-)

değerli

kundig (un-)

vakıf, tecrübe sahibi

 

würdig (un-)

şayan, değer, lâyık

mächtig

kudretli, güçlü, nüfuzlu

 

 

 

Sie war dieser Tat nicht fähig.

Er ist seiner Erfolg sicher.

Der Mann war des Diebstahls verdächtig.

Diese schmutzige Arbeit ist deiner nicht würdig.

Er ist des Englischen nicht kundig.

Endlich war man einiger dieser Männer habhaft geworden.