C- hin  ve her  Yer Zarflarının Kullanımı - Die Funktion von hin  und her

(1) Konuşan kişinin açısından hareket ederek: 

                    hin: konuşmacıdan uzaklaşma ifade eden yön bildirir:   Haluk geht jetzt hinaus.

                    her: konuşmacıya doğru yaklaşma ifade eden yön bildirir:    Haluk kommt jetzt herein.

(2) Özne ile olay arasında sadece bir ilişki tespit edilebilirse hin zarfı kullanılır. Konuşmacı bu cümlelerde dikkate alınmaz:      

                       Haluk setz dich hin.         Sie sang ein Lied vor sich hin.

(3) Eğer öznenin cümledeki başka bir kişiye veya şeye ilişkisi ifade ediliyorsa sadece her zarfı kullanılır. Bu cümlelerde de konuşmacı dikkate alınmaz:     Haluk läuft hinter dem Ball her.